Triết lí kinh doanh

Chất lượng: Với phương châm “uy tín là thước đo của thành công”, chất lượng và tiến độ luôn là mục tiêu hàng đầu, xem chất lượng là một nhân tố phát triển để tăng tính cạnh tranh và là một yếu tố văn hóa của doanh nghiệp.

Chuyên nghiệp: Xây dựng đội ngũ cán bộ công nhân viên có phong cách làm việc chuyên nghiệp, sáng tạo, giàu nhiệt huyết, giỏi chuyên môn.

Đoàn kết: Xây dựng tinh thần đoàn kết, hợp tác lành mạnh, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm giữa các đồng nghiệp, giữa lãnh đạo và nhân viên, giữa nhân viên và các đối tác.

Trách nhiệm xã hội: Cam kết đóng góp cho việc phát triển kinh tế bền vững, nâng cao chất lượng đời sống của cán bộ công nhân viên, chia sẻ một phần trách nhiệm xã hội đối với cộng đồng trong tình đồng bào tương thân tương ái.

Phát triển bền vững: Không ngừng phát triển uy tín thương hiệu, tạo sự khác biệt của sản phẩm trên thị trường, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Tăng trưởng và phát triển ổn định.

Giá trị cốt lõi

Thương hiệu ST được xây dựng và phát triển dựa vào 5 yếu tố cốt lõi – chúng tôi gọi đó là trụ cột để phát triển, bao gồm:

1. Sản phẩm chất lượng cao với dịch vụ hoàn hảo luôn là tiêu chí hàng đầu.

2. Con người là tài sản lớn nhất, là nhân tố chủ đạo cho sức mạnh.

3. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, sáng tạo, thân thiện và gắn kết.

4. Uy tín là thước đo của thành công – Là đối tác tin cậy của mọi bạn hàng.

5. Đề cao giá trị xã hội và tính bền vững trong quá trình xây dựng, phát triển.

Chiến lược xây dựng và phát triển

– Hoạt động đa doanh, trong đó cung cấp vật tư công nghiệp và đầu tư xây dựng là chủ đạo.

– Địa bàn hoạt động trong cả nước.

– Nỗ lực xây dựng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao, làm việc sáng tạo, chuyên nghiệp và tâm huyết với sự nghiệp xây dựng, phát triển công ty.

– Tăng cường liên doanh liên kết với các đối tác trong và ngoài nước để phát triển bền vững.

Leave a comment